SLUSS - sälsäkra fällor

SLUSS - sälsäkra fällor

Projektet SLUSS ska testa sälsäkra fällor som dessutom bara fångar fiskar av rätt storlek. Målet är att få ett hållbart småskaligt kustfiske.

iKEF Högbo

iKEF Högbo

Projektet iKEF Högbo erbjuder utrikesfödda arbetslösa kompetensutveckling, yrkespraktik och nya nätverk på Högbo bruk med fokus på lokalproducerat. Målet är att deltagarna ska få jobb efter avslutat projekt.

Pilgrim - karta & kontaktnät

Pilgrim - karta & kontaktnät

Projektet Pilgrim - karta & kontaktnät ska utveckla digitala kartor, god service och entreprenörssamarbeten längs Helgonleden för att främja natur- och kulturturismen i området.

Besöks & affärsytor i Axmarbruk

Besöks & affärsytor i Axmarbruk

Projektet Besöks- & affärsytor i Axmarbruk vill omvandla en befintlig byggnad intill den vackra slottsparken till café och butik för att göra områden än mer attraktivt för besökare.

Naturupplevelser i Gästrikland

Naturupplevelser i Gästrikland

Projektet Naturupplevelser i Gästrikland ska göra naturupplevelser mer tillgängliga och lockande för både lokalbefolkning och besökare.

Åsas ost

Åsas ost

Projektet Åsas ost ska iordningställa ett gårdsysteri i Storvik som lägger grunden för nya lokala produkter och arbetstillfällen.

Förstudie Turistboende i Ockelbo

Förstudie Turistboende i Ockelbo

Förstudien Turistboende i Ockelbo ska undersöka om och hur det är möjligt att etablera en större boendeanläggning för turister på orten.

Fiskevård i Nedre Dalälven

Fiskevård i Nedre Dalälven

Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven ska genom utbildningsinsatser, nätverksbyggande och samordning bidra till fler och bättre fiskevårdsinsatser i älven.

Mjölkbutiken i Storvik

Mjölkbutiken i Storvik

Projektet Mjölkbutiken i Storvik erbjuder konsumenter ett nytänkande sätt att köpa mjölk på och även en annorlunda mjölkprodukt från Fjällkon Josefine!


Beviljade projekt

För att nå målen i vårt leaderområdes utvecklingsstrategi så beviljar vi finansiering till olika projekt. Gemensamt för alla projekt som beviljas är att de har en koppling till strategin, drivs i vårt geografiska område och bygger på lokala initiativ. Här på hemsidan presenterar vi projekten kortfattat i bildspelet och lite mer detaljerat under projektets egen flik. Vill du veta mer så hör gärna av dig direkt till projektens kontaktperson.

I maj 2016 började leaderföreningens styrelse (LAG) besluta om finansiering till projektansökningar och kommer fortsätta med det tills budgeten är slut, dock senast 2020. Eftersom varje projektbeslut som LAG fattat ska godkännas av Jordbruksverket innan projektet får startbesked så väljer vi att skriva om projekten på hemsidan först när det är klart.