Registrera ansökan

När du har diskuterat din projektide med Leaderkontoret är det dags att registrera ansökan formellt. Det gör du genom att logga in i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem med e-legitimation.

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i det digitala ansökningssystemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar ditt personnummer till den berörda föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation. Mer information om e-legitimation och fullmakt finns på Jordbruksverkets hemsida. Direktlänk till fullmaktsblanketten

Viktigt att välja rätt - sök via Lokalt ledd utveckling!
När du har fått beslut om fullmakt så loggar du in på Mina sidor och påbörjar ansökan. Eftersom samma IT-system används för olika typer av projekt och företagsstöd så är det mycket viktigt att du väljer rätt stödtyp från start. Du ska välja stöd från lokalt ledd utveckling och sen välja rätt Leaderområde. Vårt Leaderområde heter Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling.

Du gör ansökan i två steg.
Steg 1.
Här anger du projektets namn, sökande organisation, var projektet ska genomföras, kort projektbeskrivning och hur mycket pengar du söker. Tänk på att ge projektet ett kort och bra namn eftersom det inte går att ändra i steg 2. När du tryckt spara och sen granska och skicka in får du en kvittens på att ansökan har skickats in. Ansökan steg 1 räknas som inkommen ansökan, men innehåller inte alla uppgifter som behövs för att fatta beslut om den. Du kommer att få återkoppling från leaderkontoret kort efter att du skickat in steg 1 med förslag på om och hur du bör gå vidare med en steg 2-ansökan,

Steg 2. Här ska projektansökan detaljeras med bland annat beskrivning av vilka aktiviteter som ska ingå, vilka mål som ska uppnås samt kostnads- och finansieringsbudget. Du måste inte skriva hela ansökan direkt, du kan spara och fortsätta vid senare tillfälle men det är först när du tryckt granska och skicka in som vi kan se din steg 2 ansökan på leaderkontoret. Bilagor till ansökan laddar du själv upp i samband med ansökan.Tänk på att bara ladda upp de bilagor som verkligen behövs och att bilagorna inte ersätter behovet av att svara på frågorna som ställs i ansökan. Detaljerad budgetmall är obligatoriskt för alla projekt, ladda ner den, fyll i och spara på din egen dator innan du laddar upp den som bilaga till ansökan: Länk till budgetbilagan.


Först när du har skickat in kan vi på Leaderkontoret se din ansökan och påbörja handläggning för att göra er ansökan komplett för beslut. Under handläggningen så kan vi be er komplettera er ansökan om det saknas uppgifter eller något behöver förtydligas. Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som ni har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. Ni som gjort en komplett ansökan i steg 2 blir inbjudna till beredningsmöte där ni får presentera och diskutera er idé med delar av vår styrelse innan beslutsmötet.

Så här ser webbsidan ut där du loggar in hos Jordbruksverket.

Länk till Jordbruksverkets ansökningssystem

Registrera ansökan

Arbeta fram en projektplan och budget för ert projekt. Tänk på att ert projekt måste passa in i Leaderstrategin, ta gärna del av LAGs poängbedömningsmall så att ni vet vad som prioriteras vid beslut. Logga sen in i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem med e-legitimation, i vissa fall krävs också en fullmakt att företräda den organisation som ska vara projektägare. När ni har registrerat ansökan så påbörjas en beredningsprocess där ansökan handläggs på Leaderkontoret och ni bjuds in att diskutera ert projekt med delar av LAG.

LAGs poängbedömningsmall för projektbeslut

Länk till Jordbruksverkets ansökningssystem

Länk till information om e-legitimation

Länk till ansök om fullmakt