Ansökningsstopp och beslutsdatum 2017

14 mars (beslut för ansökningar klara med STEG 2 senast 8 feb)

5 juni (beslut för ansökningar klara med STEG 2 senast 2 maj)

28 september (beslut för ansökningar klara med STEG 2 senast 28 aug)

5 december (beslut för ansökningar klara med STEG 2 senast 27 okt)


OBS!
Tänk på att börja din ansökan i god tid innan deadline. Jordbruksverket har sen 90 dagar på sig att fatta formellt myndighetsbeslut från och med det datumet då projektet har beviljats av LAG och handlagts klart på Leaderkontoret. Här hittar du mer information.


Beslutsdatum som genomförts under 2016
16 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november mötet har ställts in, 6 december

 

Ansökan & LAGs beslutsdatum för projekt år 2016

Vi rekommenderar att projektansökan steg 2 ska vara inskickad minst 4 veckor innan beslutsmöte för att hinna handläggas och beredas ordentligt. LAG räknar med att ta upp max 5 projektansökningar per möte.

Följande beslutsmöten där LAG tar upp projektansökningar för prioritering är inplanerade:

16 maj
7 juni
6 september
4 oktober
1 november
6 december