Leaderprojektet Badramp för tillgänglighet i Årsunda

Projektet ska investera i och montera en metallramp som gör det möjligt även för funktionshindrade att kunna bada i Storsjön vid Sjösunda/Årsunda strandbad på ett säkert sätt. Rampen ska placeras på stranden och där vara tillgänglig för alla som vill använda den. I kombination med det utbud som finns sedan tidigare på anläggningen är målet att framöver kunna locka ännu fler besökare med eller utan funktionsvariation att bo, äta och bada vid denna pärla vid Storsjöns strand. Projektet är ett samarbete mellan företaget Heroes AB som driver Strandbadens camping, Sandvikens kommun och HSO (handikappförbunden).

Var genomförs projektet: Vid Sjösunda/Strandbaden i Årsunda, Sandvikens kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 Besöksnäring

Total projektkostnad: 126 809kr + ideellt arbete

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 126 809kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet

Projektägare: Heroes AB

Hemsida: uppdateras inom kort

Kontaktperson: Helena Fröhler

Telefon: 070-415 88 48

E-post: helena.frohler@telia.com