Vi Landsbyggare i Gästrikebygden

Syftet med projektet är att stärka entreprenörskapet i området och samtidigt skapa stolthet och framtidstro kopplat till landsbygdens värden och potential.

Genom flera olika deltaktiviteter i projektet kommer entreprenörer, föreningar och eldsjälar att synliggöras.

I urval:

  • Identifiera och dokumentera ett antal Landsbyggare som kan vara goda exempel
  • Kommunikationskampanj med film och foto av Landsbyggare
  • Samla offentliga Landsbyggare för att bära konceptet
  • genomfört Landsbyggaredagar för stärkta nätverk och kunskaper

Vi vill att projektet ska bidra till att stärka bilden av landsbygdens möjligheter och Landsbyggare, hos både dem själva och andra. Vi hoppas också att det ska bidra till nya arbetstillfällen, nya företag, nya samarbeten, stärkt framtidstro och entreprenörsklimat.


Var genomförs projektet:
I Gästrikebygdens leaderområde

Koppling till Leaderstrategin:
Insatsområde 1 kompetensutveckling och generationsväxling

Total projektbudget:
1 487 211 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering:
100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 1 487 211 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering:
Ideellt arbetad tid från deltagarna i projektet

Projektägare:
Leader Gästrikebygden

Hemsida:
https://leadergastrikebygdenllu.se/

Kontaktperson:

Verksamhetsledare Theres Sundberg, 070 - 245 21 01

Projektledare Helene Göthe Lorenz, 070 - 245 21 06

E-post:

info@leadergastrikebygdenllu.se

helene@leadergastrikebygdenllu.se

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK