Utveckling av livsmedelsproduktion med produktionsköket i Bergby som bas

Projektet vill dels stödja fler livsmedelsproducenter att gå från idé eller hobbyverksamhet till livskraftiga verksamheter och dels stärka produktionsköket i Bergby som en arena för intresserade av småskalig förädling och försäljning av mat. Detta ska åstadkommas genom satsning på att bygga nätverk, erbjuda kompetensutvecklingsaktiviteter, investera i produktionsköket för att passa flera typer av producenter samt bygga en hemsida för marknadsföring och bokning av köket.

Var genomförs projektet: Produktionsköket i Bergby, Gävle kommun är basen men kompetensinsatser för producenter i hela Leaderområdet ingår.

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 4 - lokalproducerat

Total budgeterad projektkostnad: 804 425 kr

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av total finansiering, dock max 804 425 kr EUs andel av leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden

Medfinansiering: Ideellt nedlagd arbetstid i projektet.

Projektägare: Knutpunkten Ekonomisk förening i Hamrånge

Hemsida: uppdateras inom kort

Kontaktperson: Therese Metz

Telefon: uppdateras inom kort

E-post:therese.e.metz@gmail.com

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK