Leaderprojektet Trädgården ditt hem

Projektet ska utifrån kolonilotterna i Ockelbo skapa förutsättningar för odling i mer omfattande skala genom att anlägga växthus och starta odlingar av grönsaksplant för försäljning. Alla som vill är välkomna att engagera sig i projektet, sedan tidigare har kolonilotterna utvecklats till något av en multikulturell mötesplats vilket man nu hoppas ska utvecklas ytterligare.

Målet är att projektet ska leda till en självfinansierande verksamhet som på sikt skapar förutsättning för arbetstillfällen genom försäljning av det som odlas i växthusen. Ytterligare ett mål är att de som engagerar sig i projektet ska skapa nya relationer, bygga på sina kunskaper och möjligheter till god livskvalitet och egen försörjning.

Var genomförs projektet: I Ockelbo

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 2 integration och social inkludering

Total projektkostnad: 499 355 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering: 96% av stödberättigade kostnader i projektet men max 499 355 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Intäkter 20 000kr samt ideellt arbetad tid i projektet

Projektägare: Ockelbo Kolonilottsförening

Hemsida: inväntar uppgift

Kontaktperson: Karin Olsson

E-post:karinrinin@gmail.com

Telefon: 073 - 822 33 27

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK