Testeboåns vänner

Projektet handlar om att skapa goda förutsättningar för att utveckla Testeboån som naturresurs för hållbart fiske.

Aktiviteter som ingår i projektet är att bjuda in berörda intressenter till dialog och nätverksträffar samt genomföra ett antal utvalda biotopinsatser som förbättrar livsmiljön och förutsättningar för fisken i Testeboån. För att nå fler än de redan engagerade ska projektet aktivt bjuda in nya deltagare (med fokus på ungdomar och utrikesfödda) att delta i projektets biotåpåtgärder för att väcka intresse för fiskefrågor.

Målsättningen med projektet är att ha bildat en ny organisation som kan driva Testeboåns frågor vidare efter projektslut
. Dessutom ska de planerade biotopinsatserna vara genomförda.


Var genomförs projektet:
Längs med Testeboån som rinner från Ockelbo genom Gävle till havet

Koppling till Leaderstrategin:
Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad:
899 101 kr + ideella resurser värda 22 000kr

Beviljad Leaderfinansiering:
65,48 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 588 709kr.
EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Projektets egen medfinansiering:
310 000 kr ​faktisk privat medfinansiering
Ideellt nedlagd arbetstid av personer engagerade i projektet värde 22 000kr

Projektägare:
Ockelbo kommun

Hemsida:
x - uppdateras inom kort

Kontaktperson:
Henrik Ricknell, projektledare

E-post:
henrik.ricknell@ockelbo.se

Telefon:
070-414 14 43

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK