Styrelse/LAG

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen som väljs av föreningsstämman och utser inom sig ett arbetsutskott (AU) och vid behov ytterligare arbetsgrupper. Styrelsen är ansvarig arbetsgivare för föreningens anställda.

Eftersom föreningen driver leaderverksamhet 2016-2023 utgör också styrelsen LAG - en EU förkortning för Local Action Group. Det är LAGs ansvar att genomföra den strategi som leaderområdet fått beviljad och finansierad. Det innebär bland annat att fatta beslut om vilka projekt som ska prioriteras för finansiering.

LAGs ska enligt startbeskedet från Jordbruksverket gällande leaderverksamheten uppfylla följande:

  • jämn fördelning av representanter från offentlig, privat och ideell sektor

  • samlad kompetens kopplad till leaderområdets utvecklingsstrategi

  • jämn könsfördelning (max 40/60)

  • god geografisk spridning i leaderområdet.

Föreningens förtroendevalda (årsmöte 28 april 2020)

 

LAG/styrelsens ledamöter samt ordförande och vice ordförande


Roll


Namn


Sektor

Ledamot

Dan Dannberg Ideell
Ledamot Bernt Jonsson Ideell
Ledamot Joakim Helmbrant Ideell

Ledamot/vice ordf

Lina Andersson Ideell
Ledamot Kent Bogren Ideell
Ledamot Charlene Fröhler Privat
Ledamot Per-Olof Uhrus Privat
Ledamot Lotta Nycander Privat
Ledamot Dennis Bergman Privat
Ledamot Annie Boström Privat
Ledamot Aleksandra Stamenkovic Privat
Ledamot Marie Frestadius Offentlig
Ledamot Erika Engvall Stefansson Offentlig
Ledamot Carita Carter Offentlig
Ledamot Marie Lind Offentlig
Ledamot/ Ordförande Tomas Isaksson Offentlig
     

Verksamhetsrevisorer

   
Verksamhetsrevisor ordinarie Christer Ekendahl Ideell
Verksamhetsrevisor ersättare Ulrik Lundeberg Offentlig
     

Valberedare

   
Valberedare Eva Hofstrand Offentlig
Valberedare Karl Gullberg Offentlig
Valberedare Mats Wiklund Ideell
Valberedare Håkan Wengelin Ideell
Valberedare Marika Hansson Privat
Valberedare, sammankallande Ann-Gerd Bergdahl Ideell

 

Arbetsutskott (AU)

Ordförande Tomas Isaksson

Vice ordförande Lina Andersson

Kassör Bernt Jonsson

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK