Strategi för Leaderverksamheten 2016-22

Strategin styr leaderföreningens verksamhet. Grunden för strategin är att projekt som ska finansieras bygger på lokala behov, samarbete och nytänkande. Den pekar också ut vilka mål och tematiska insatsområden som vårt leaderområde valt att satsa på.

Leaderföreningens styrelse beslutar utifrån en poängmall hur bra en projektsansökan matchar strategin. Är det konkurrens om pengarna så är det projektet med högst poäng som beviljas. Varje insatsområde har sin egen poängmall.

De sex insatsområdena är:

 1. Kompetens och generationsväxling
  För projekt som kompetensutvecklar våra invånare så de blir bättre rustade att klara sin egen försörjning genom anställning, eget företagande eller vidare studier. Det kan exempelvis handla om insatser som får fler ungdomar att klara gymnasieskolan med godkända betyg, att underlätta generationsväxling i branscher med hög medelålder, stärka företagsamhet och kunskap om företagande eller få fler att välja att jobba i och/eller utbilda sig inom bristyrken.
  Poängmall - urvalskriterier för insatsområde 1, Landsbygdsfonden
   

 2. Integration och social inkludering
  För projekt som förbättrar integration och social inkludering genom att testa nya metoder för att få med fler än de som ”alltid brukar vara med”. Det kan exempelvis handla om att skapa mötesplatser, nya aktiviteter, bjuda in grupper som inte brukar delta i befintlig verksamhet eller skapa gemensamma utvecklingsplaner och framtidstro för sin plats.
  Poängmall - urvalskriterier insatsområde 2. Landsbygdsfond
   

 3. Besöksnäring

 4. Lokalproducerat

 5. Miljösmart samhällsutveckling

 6. Konkurrenskraftig fiskenäring

 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK