Leaderprojektet Storsjön vinteris - Årsunda

Syftet med projektet är att utveckla Storsjön som en skridskodestination till nytta för allmänhet och besöksnäring.

Aktiviteter som ingår i projektet är att anlägga och underhålla en isbana, verka för en etablering av friluftscenter genom att marknadsföra och bland annat bygga vidskydd

Målen med projektet är att:

  • Genomföra marknadsföringsaktiviteter
  • Anlägga, drifta och utvärdera en isbana för skridskor på Storsjön
  • Iordningställa vindskydd och ta fram skyltar och informationsmaterial
  • Göra en plan för finansiering och organisering för fortsatt drift av isbanan

Var genomförs projektet:
I Årsunda, Sandvikens kommun som ingår i Leaderområdet.

Koppling till Leaderstrategin:
Insatsområde 3 besöksnäring

Total projektkostnad:
500 000 kr + ideellt arbetad tid

100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 500 000 kr

EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden

Medfinansiering:
Ideellt arbetad tid i projektet värde 218 240 kr

Projektägare:
Heros AB

Hemsida:
https://www.strandbaden-arsunda.com/?t=h&s=13117

Facebooksida:https://www.facebook.com/page/72474649379/search/?q=vinteris

Kontaktperson:
Projektägarrepresentant Roland Haglund

E-post: strandbaden-arsunda@telia.com

Telefon: 070 - 374 26 24

Foto: Rolle Haglund

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK