Sprint - fiske

Det här är ett projekt som Leaderområdet driver - där den som vill kan vara med och genomföra delaktiviteter. Varje aktivitet kan beviljas upp till 25 000kr.

Vi kommer att göra en utlysning senare i vinter när vi tar emot ansökningar, när den öppnar så informerar vi här!


Projektet kan finansiera aktiviteter som:

A: genomför miljöåtgärder som främjar hållbart fiske

B: engagerar fler unga (under 25 år) i fiske

C: bidrar till affärs/produktutveckling - nya möjligheter inom fisket


Aktiviteterna i projektet ska:

  • genomföras inom Leader Gästrikebygden, Utveckling Hälsingebygden eller Leader Nedre Dalälvens geografiska område.
  • vara nytänkande
  • bygga på lokalt engagemang och samarbete
  • vara till nytta för fler än den som söker stödet
  • ha en medfinansiering som är värd minst samma belopp som söks från Leader - kan med fördel utgöras av ideella insatser
  • vara genomförd och slutredovisad senast den sista november 2021


Här kan du läsa mer om vad du kan söka och hur (kompletteras inom kort)


Har du frågor så kontakta Leader Gästrikebygden:

info@leadergastrikebygdenllu.se
070-245 21 01

Projektet Sprint - Fiske ägs av Leader Gästrikebygden och medfinansieras av EUs havs och fiskerifond, Region Gävleborg och berörda Lederområdens kommuner.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK