Sprint - fiske

Det här är ett projekt som Leaderområdet driver - där den som vill kan vara med och genomföra delaktiviteter. Varje aktivitet kan beviljas upp till 25 000kr.


Projektet kan finansiera aktiviteter som:

A: genomför miljöåtgärder som främjar hållbart fiske

B: engagerar fler unga (under 25 år) i fiske

C: bidrar till affärs/produktutveckling - nya möjligheter inom fisket


Aktiviteterna i projektet ska:

  • genomföras inom Leader Gästrikebygden, Utveckling Hälsingebygden eller Leader Nedre Dalälvens geografiska område.
  • vara nytänkande
  • bygga på lokalt engagemang och samarbete
  • vara till nytta för fler än den som söker stödet
  • ha en medfinansiering som är värd minst samma belopp som söks från Leader - kan med fördel utgöras av ideella insatser
  • vara genomförd och slutredovisad senast den sista oktober 2022

 

Så här gör du för att söka

Vi öppnar nu för ansökningar. Målet är att i första hand bevilja tre delaktiviteter per geografiskt leaderområde inom fiskefonden (nedre dalälven, gästrikebygden och hälsingebygden) med en per tema enligt ovan. Ansökningar vill vi ha in senast den xx 2021. Beviljade delaktiviteter ska vara slutförda och rapporterade senast sista oktober 2022.


Har du frågor så kontakta Leader Gästrikebygden:
info@leadergastrikebygdenllu.se
070-245 21 01

Projektet Sprint - Fiske ägs av Leader Gästrikebygden och medfinansieras av EUs havs och fiskerifond, Region Gävleborg och berörda Lederområdens kommuner.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK