Sprint - besöksnäring

Det finns inga pengar kvar att söka inom temat.

Se filmen om SPRINT Besöksnäring med aktiviteter som har genomförts med stöd från Leader.

Leaderföreningen har drivit projketet och den som ville kunde vara med och genomföra aktiviteter.

Varje aktivitet beviljades upp till 25 000kr.


Aktiviteter som finansierades handlade om att:

A: utveckla nätverk kopplat till besöksnäring

B: kompetensutveckla företag och intressenter som vill satsa på besöksnäring

C: skapa nya eller utveckla befintliga lokala besöksmål och reseanledningar

D: skapa eller anpassa nödvändig infrastruktur för besöksnäringsutveckling

________________________


Aktiviteterna i projektet ska:

  • genomföras inom Leader Gästrikebygden geografiska område
  • vara nytänkande
  • bygga på lokalt engagemang och samarbete
  • vara till nytta för fler än den som söker stödet
  • ha en medfinansiering som är värd minst samma belopp som söks från Leader - kan med fördel utgöras av ideella insatser
  • vara genomförd och slutredovisad senast den 30/4 2021

 

Har du frågor så kontakta vår projektledare

Helene Göthe - Lorenz

helene@leadergastrikebygdenllu.se
070-245 21 06

Genomförda Sprintaktiviteter - Besöksnäring

Låt er inspireras av de SPRINT aktiviteter som genomförts på temat Besöksnäring.

(Här kommer länkar till genomförda Sprintaktiviter finnas inom kort)

Art walk 2019, Forsbacka bruk

Besök och investera, Norrsundet

Fladdermussafari, Axmar bruk

Folkmusik d(r)ag vid Oklagård, Ocklebo

Gravar och granar vid Fornwij, Ocklebo

Invigning Åbergs fäbodar, Ockelbo

Julmingel - Dörren står på glänt till advent, Bergby

Erik "Ockelbo" Lundgren, Ocklebo

Digital Sommarkampanj, Gästrikland

Sunnanäng kulturgård - invigning, Jäderfors

Marknadsundersökning - bangolf i Hofors

Projektet Sprint - Besöksnäring ägs av Leader Gästrikebygden och medfinansieras av EUs Landsbygdsfond, Region Gävleborg och kommunerna i leaderområdet: Gävle, Hofors, Sandviken och Ockelbo.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK