Leaderprojektet Sportoteket i Hofors

Projektet ska starta upp ett Sportotek där de som behöver kan låna utrustning för att testa på olika sporter, erbjuda en möteslokal för ortens föreningar, koordinera samnyttjande av föreningars dyrare resurser (exempelvis släpvagnar, tält, maskiner etc) och samordna provapåverksamhet i ortens föreningar riktat till de som idag inte är aktiva inom föreningslivet. Projektets aktiviteter och marknadsföringen av dem ska vara anpassade även för de som inte har svenska som modersmål och samarbete kommer finnas med kommunens integrationsenhet.

Var genomförs projektet: I Hofors kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 2 Integration och social inkludering

Total projektkostnad: 499 965 kr + ideellt arbete

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 499 965kr kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet till ett värde av minst 290 000kr

Projektägare: Hofors ideella föreningsservice

Hemsida: h-foreningsservice.se

Kontaktperson: Elisabeth Medin

E-post: elisabeth.medin(at)h-foreningsservice.se

Telefon: 070- 0860205

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK