Leaderprojektet Samtal pågår

Projektet - som föregåtts av en Leaderfinansierad förstudie - syftar till att främja inkludering, gemenskap och framtidstro genom att minska grogrunden för spänningar och motverka missförstånd och onödig friktion mellan grupper i lokalsamhället.

Det som ska genomföras i projektet är faktabaserade informationsinsatser, initiera konstruktiva samtal om inkludering på skolor, arbetsplatser och bostadsområden, bjuda in olika underrepresenterade målgrupper till existerande mötesplatser samt utveckla och testa nya sätt att mötas på.

Målet är bland annat att få en bättre sammanhållning och lokal stolthet där fler Ockelbobor gemensamt engagerar sig i lokalsamhällets vardag och utveckling.

Var genomförs projektet: I Ockelbo

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 2 integration och social inkludering

Total projektkostnad: 500 000 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 500 000 kr. EUs andel av Leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideellt satsad arbetstid i projektet

Projektägare: Ockelbo kommun

Hemsida: ockelbo.se

Kontaktperson: Projektledare Marie Sjöberg

E-post: marie_louise.sjoberg@ockelbo.se

Telefon: 070-160 56 30

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK