Leaderprojektet Säl & skarv - ett samarbete runt Österjön

Detta är ett samarbetsprojekt med andra Leaderområden kopplat till den gemensamma utmaningen med sälens och skarvens påverkan på det småskaliga kustfisket i Östersjön. Samarbetsprojektet koordineras av LAG ESKO i Finland. Projektet startade hösten 2017 och avslutas 20220630.

Var genomförs projektet: I vårt Leaderområde och i samarbetande Leaderområden i Sverige, Finland och ev andra tillkommande länder runt Östersjön. Alla samarbetspartners förväntas vara klara hösten 2017.

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 372 136 kr + ideella resurser

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 372 136 kr. EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet

Projektägare: Leader Gästrikebyden lokalt ledd utveckling (ideell förening)

Hemsida: http://www.leadergastrikebygdenllu.se/sal-skarv samt https://balticfisheries.com/

Kontaktperson: Theres Sundberg

Telefon: 070 - 245 21 01

E-post: info@leadergastrikebygdenllu.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK