Strategi för Leaderverksamheten 2016-23

Det är strategin som styr vår verksamhet och vilka projektansökningar som kan beviljas Leaderpengar. Strategin är ett resultat av den förstudie som genomfördes 2014/15 när många organisationer och personer i området var med och lämnade idéer och önskemål om vad strategin skulle fokusera på. I januari 2016 fastställdes strategin av Jordbruksverket vilket ger oss 46 mkr för att genomföra den.

Strategin är målstyrd vilket innebär att de projekt som beviljas finansiering måste överensstämma med strategins insatsområden och resultatmål. Strategin består av sex olika insatsområden. Varje insatsområde har en egen budget. Alla projekt som beviljas måste tillhöra ett av insatsområdena, om projektet matchar flera så väljs det som matchar bäst. Vid beslut om finansiering används en i förväg fastställd poängmall för insatsområdet, designad för att prioritera de projekt som passar in i strategin. De sex insatsområdena, som beskrivs mer ingående i strategin, är:

 1. Kompetens och generationsväxling

 2. Integration och social inkludering

 3. Besöksnäring

 4. Lokalproducerat

 5. Miljösmart samhällsutveckling

 6. Konkurrenskraftig fiskenäring

Strategi för Leaderverksamheten 2016-23

Det är strategin som styr vår verksamhet och vilka projektansökningar som kan beviljas Leaderpengar. Strategin är ett resultat av den förstudie som genomfördes 2014/15 när många organisationer och personer i området var med och lämnade idéer och önskemål om vad strategin skulle fokusera på. I januari 2016 fastställdes strategin av Jordbruksverket vilket ger oss 46 mkr för att genomföra den.

Strategin är målstyrd vilket innebär att de projekt som beviljas finansiering måste överensstämma med strategins insatsområden och resultatmål. Strategin består av sex olika insatsområden. Varje insatsområde har en egen budget. Alla projekt som beviljas måste tillhöra ett av insatsområdena, om projektet matchar flera så väljs det som matchar bäst. Vid beslut om finansiering används en i förväg fastställd poängmall för insatsområdet, designad för att prioritera de projekt som passar in i strategin. De sex insatsområdena, som beskrivs mer ingående i strategin, är:

 1. Kompetens och generationsväxling

 2. Integration och social inkludering

 3. Besöksnäring

 4. Lokalproducerat

 5. Miljösmart samhällsutveckling

 6. Konkurrenskraftig fiskenäring

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK