Söka Leaderpengar till projekt

Vi välkomnar ansökningar om Leaderfinansiering till projekt inom alla våra sex insatsområden. Din ansökan registrerar du via Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan är öppen att påbörja när ni vill, men vi rekommenderar att ni påbörjar ansökningprocessen ca 6 månader innan ni vill starta igång ert projekt.

När er ansökan har registrerats i e-tjänsten påbörjas handläggning av den på Leaderkontoret, ju mer komplett er ansökan är desto snabbare går handläggningen. När ansökan bedöms vara komplett tas den upp på berednings- och beslutsmöte.

För att komma med till beslutsmöte bör ansökan vara komplett registrerad i steg 2 ca 4 veckor innan beslutsmötet. De projekt som ska tas upp för beslut bjuds då in till ett beredningsmöte ca 3 veckor innan beslutsmötet. De projekt som beviljas av Leaders styrelse/LAG går när de är helt kompletta vidare till Jordbruksverket som fattar formellt beslut. Jordbruksverket har handläggningstider på upp till 90 dagar. Vi rekommenderar därför alla att starta ansökningsprocessen i god tid innan ert projekt är tänkt att starta, sex månader innan är en rimlig tidsplan.

Du hittar information stegvis under flikarna förbered ansökan, registrera ansökan, beslutsprocess och beslutsdatum.

Här finns instruktionsfilmer Så här går ansökan om stöd till samt Så här går ansökanom utbetalning till

https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/foretags--och-projektstod

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Leaderkontoret om du undrar över något på info@leadergastrikebygdenllu.se

Söka Leaderpengar till projekt

Ansök om Leaderpengar

Arbeta fram en projektplan och budget för ert projekt. Tänk på att ert projekt måste passa in i Leaderstrategin, ta gärna del av LAGs poängbedömningsmall så att ni vet vad som prioriteras vid beslut. Logga sen in i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem med e-legitimation, i vissa fall krävs också en fullmakt att företräda den organisation som ska vara projektägare. När ni har registrerat ansökan så påbörjas en beredningsprocess där ansökan handläggs på Leaderkontoret och ni bjuds in att diskutera ert projekt med delar av LAG.

Innan ni ansöker

Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i vårt geografiska område och överensstämmer med vår Leaderstrategi. Vi rekommenderar alla att börja med att kolla in vår karta och läsa igenom "miniversionen av Leaderstrategin". Om det verkar som om er projektidé matchar den så kontakta Leaderkontoret för att diskutera nästa steg.

Så fattas beslutet

LAG fattar beslut om vilka projekt som de vill bevilja utifrån en särskild poängsättningsmall. Om ert projekt får kommer över mallens avslagsnivå så beviljas projektet under förutsättning att det finns pengar till det. Om det är ont om pengar så blir det konkurrens utifrån poäng mellan projekt i samma beslutsomgång. Om LAG beviljar ert projekt så ska deras beslut fastställas av Jordbruksverket. När det är klart får ni ut ett formellt skriftligt beslut om stöd och kan starta ert projekt.

Karta över vårt geografiska Leaderområde

Miniversion av vår Leaderstrategi

LAGs poängbedömningsmallar för beslut

Datum för LAGs beslutsmöten

LAGs poängbedömningsmall för projektbeslut

Länk till Jordbruksverkets ansökningssystem

Länk till information om e-legitimation

Länk till ansök om fullmakt

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK