blad header osynlig knapp logga Facebook google plus Logotyp Leader- sidhuvud LLU logga sidhuvud 2
header mobil
2015 09 01 16

Vårt arbete inför programperiod Leader 2023-2027

ÄNTLIGEN! - Startbeslutet har kommit och vi drar igång arbetet med den nya strategin!

...det var det "sista steget" i en arbetsprocess som pågått i över två år. Tidigare i processen har vi jobbat intensivt med att ta fram en lokalt förankrad utvecklingsstrategi för vårt leaderområde. Över 300 personer från offentlig sektor, företag och föreningsliv bidrog till innehållet. Strategin lämnades in i oktober 2021 och godkändes av Jordbruksverket i juni 2022. Vår strategi var den som fick högst betyg av alla inskickade och det är vi stolta över såklart. Sen dess har vi ordnat medfinansiering, urvalskriterier för projekt och målvärden för indikatorer som skickades in till Jordbruksverket den 14 oktober 2022 ihop med ansökan om att starta genomförandet. Den 26 januari 2023 kom det efterlängtade startbeskedet!

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er som på olika sätt har bidragit!

 

Sammanfattning av strategin:

Vision: Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande

Övergripande mål: Hållbara och attraktiva livsmiljöer & Hållbar lokal ekonomi

Insatsområden:

  • Stärk platsen!
  • Stärk människorna!
  • Stärk företagsamheten!

Övergripande principer:

  • Leadermetoden
  • hållbar utveckling
  • likabehandling och icke-diskriminering
  • jämställdhet mellan kvinnor och män

Här kan du läsa vår strategi för 2023-2027
(i sin helhet, det kommer mer läsarvänliga versioner av innehållet senare, vi lovar!)

Här kan du ta del av urvalskriterier som styr vilka projekt som vi ska finansiera 2023-2027
(i sin helhet, det kommer mer läsarvänliga versioner av innehållet senare, vi lovar!)

 

Återblick - så gick det till

Initiativet
Det var redan på Leaderföreningens årsmöte i april 2019 som medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att förbereda för en ny programperiod. Men det skulle dröja ända till starten av 2021 innan det var dags att starta igång arbetet på allvar.

Organisering och finansiering
Vi började med att tillsätta en intern strategigrupp inom styrelsen med representanter från föreningsliv, företagande och kommunala representanter. Strategigruppen beslutade att leaderföreningens verksamhetsledare skulle vara ansvarig projektledare. Vi säkrade avsiktsförklaringar från Gästrikekommunerna och enades om hur geografin för området skulle se ut. Finansiering för strategiarbetet söktes från och beviljades av Region Gävleborg och SJV/ EUs Landsbygdsfond.

Att ansöka om att bilda leaderområde bygger på en lokalt förankrad utvecklingsstrategi. Den skulle klara kraven som ställdes i Jordbruksverkets omfattande styrdokument av mallar, handbok och kriterier. För att säkra tillräckliga resurser och nytänkande i strategiarbetet beslutade vi oss för att anlita en extern konsult. Under våren direktupphandlade vi företaget Visionskontoret AB som leverantör. som påbörjade sitt samarbete med oss i månadsskiftet mars/april 2021. Leaderkontoret och Visionskontoret har jobbat intensivt och operativt, startegigruppen har haft regelbundna avstämningsmöten och föreningens styrelse har varit beslutsfattande vid viktiga målstolpar i projektet.

Många har bidragit med synpunkter och önskemål
Vi designade en coronaanpassad process för att samlade in underlag till och skapa lokal förankring för strategin. Strategiarbetet har varit öppet och inkluderande, alla som ville att bidra med önskemål och synpunkter välkomnades med öppna armar. Det fanns många möjligheter och kanaler för att göra sin röst hörd - vilket mer än 300 personer gjorde. Det svarades på digital enkät, deltogs i samtalsträffar och workshops vilket lade grunden för den remissversion som vi lade ut på hemsidan i slutet av maj.

En remissperiod pågick till månadsskiftet augusti/september då fler än 30 intressenter reagerade på förslaget. Remissversionen presenterades för och diskuteradesmed kommunerna, Länsstyrelsen och Region Gävleborg för att säkra att den passar ihop med andra planer och program för området.


En ny strategi och med den ansökan om att bedriva leader 2023-2027 är inskickad, håll tummarna!
I september bearbetade vi strategin utifrån de remisssynpunkter som kommit in. Den 30 september godkände Leaderföreningens styrelse förslaget till strategi och gav klartecken för att skicka in ansökan.Den 13 oktober 2021, två dagar innan deadline, avslutades steg 1 i strategiarbetet med att ansökan skickades in via Jordbruksverkets e-tjänst.


Tjohoo - vår strategi fick högsta poäng och vi är godkända
I juni 2022 kom det efterlängtad beskedet från Jordbruksverket, vår ansökan hade blivit godkänd. Och inte bara det - av 40 inkomna strategier så hade vår fått högsta poäng av urvalskomittén. Efter firande med bubbel och jordgubbar i solskenet så laddade vi om för nästa etapp - att komplettera med de delar som inte skickades med i startegin inför första urvalet. Gästrikebygdens strategi blev erbjuden en total offentlig programbudget på 39 437 405 kronor inklusive 33% egen offentlig medfinansiering förutsatt att vi levererar kompletteringarna och söker startbesked i tid. Deadline för kompletteringar och ansökan om startbesked var 15 oktober 2022.


Så ja, ansökan om startbesked är inskickat
Under hösten har vi jobbat intensivt med de kompletteringar som behövdes för startbeskedet. Vi har satt målvärden för de indikatorer vi hade valt för att mäta måluppfyllelse i strategin, de är nu inlagda i strategidokumentet. Vi har lagt mycket tid på att ta fram urvalskriterier med målet att de ska bli ett bra och enkelt verktyg för alla inblandade att förstå hur vi ska välja ut projektansökningar för finansiering. Alla ansökningar som vill finansieras kopplat till vår utvecklingsstrategi kommer därmed att prövas efter ett antal grundvillkor och poängsatta urvalskriterier på ett transparent och rättvist sätt. Vi är glada att alla Gästriklands fyra kommuner och Region Gävleborg beslutat sig för att tillsammans stå för hela den medfinansiering som behövdes (13 014 344 kronor). Den 14 oktober 2022 skickade vi in kompletteringarna till Jordbruksverket och ansökte då samtidigt om startbesked.

 

Äntligen - nu har vi fått startbesked!
Den 26 januari 2023 fick vi startbeskedet från Jordbruksverket. Det innebär att vi nu kan påbörja arbetet på riktigt och strategin ska gå från dokument till genomförande. Vi har informerat om startbeskedet som en nyhet på vår hemsida och skickat ut brev till våra kommuner. Planen framåt är tat rigga för genomförandet, med ambitionen att börja ta emot ansökningar under våren och fatta de första besluten i juni. Vi kommer att skapa en ny hemsida som fokuserar på nya programperioden - den släpps under våren och fylls på succesivt.

 

Tidsplan, finansiärer och kontaktuppgifter

Tidsplan för strategiarbetet fas 1
Planeringsfas jan- mars 2021
Insamling av idéer, behov och önskemål från områdets eldsjälar och aktörer april-maj
Remisstid där alla berörda får tycka till om förslag till swot, mål och insatsområden juni-augusti
Strategin bearbetas utifrån remisssvar och SJVs mall och handbok i september
Förslag till slutlig version tas upp på LAG-styrelsens möte 30 september
Strategin och ansökan om att bilda leaderområde skickas till SJV 15 oktober

Tidsplan för strategiarbetet fas 2
Jordbruksverket lämnar besked om ansökan har prioriterats för programfinansiering juni 2022
Komplettera med medfinansieringsintyg, mål för indikatorer mm oktober 2022
Startbesked första kvartalet 2023


Tidsplan för uppstartsfas 
Startbeskedet kom den 26 januari 2023
Under februari och mars riggar vi internt med ny webb, utbildning, rekrytering mm.
Under april startar vi informationsspridning och öppnar för projektidéer
Förhoppningen är att första projektbesluten ska kunna fattas i juni
 

Förstudiearbetets finansiärer och projektledning 
Det är föreningen Leader Gästrikebygden som driver strategiprocessen med finansiering från Region Gävleborg och EU:s Landsbygdsfond. Vi vill driva processen på ett öppet och inkluderande sätt där alla som vill får vara medskapare. Vi har anlitat hjälp från företaget Visionskontoret för att hålla ihop processen och skriva strategin tillsammans med oss i etapp ett.  

 

Kontakt:
Du kan när som helst under processen höra av dig med dina synpunkter genom att mejla till info@leadergastrikebygdenllu.se

tummen upp
Ronnasen
Strategi remiss nyhet 2021 08 enkat II

Finansiärer av strategiarbetet:

284790005 797683161137643 2287092816307187736 n
Leader logo
EU flagga Europeiska jordbruksfonden farg
region gavleborg logga

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga