Strategiarbete pågår - medskapare välkomnas!


Vilken potential ser du på platsen där du bor? Vilka behov vill du uppmärksamma? Hur kan vi driva utveckling tillsammans? Vi är nyfikna! Berätta och ta chansen att bidra till lokal utveckling.  

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Leader Gästrikebygden. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential genom lokalt ledd utveckling. Utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 - 2027. Hur mycket pengar som kommer att finnas för dessa idéer beror till stor del på hur bra strategin blir.

För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är de som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre.


Tack för alla synpunkter vi har fått in - Nu är remissperioden stängd, skrivarbete pågår!
 

Så här påverkar du den nya strategin

Vi bjuder in till in dig till att bidra till strategiarbetet i flera steg. Först har du möjlighet att göra din vilja hörd i två olika format – samtalsträff och enkät. Vi bjuder därefter in till en presentation där vi sammanfattar insikterna från träff och enkät. Slutligen har du, i juni-augusti, möjlighet att återkoppla på ett utkast av strategin. Alla som vill delta, får delta, häng på! Välj det som passar dig bäst


Enkät – gör din vilja hörd! (slutförd)
En möjlighet att bidra till strategiarbetet var att svara på frågor i en digital enkät. Alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden är välkomnades att delta. Enkäten var öppen till den 5 maj och är nu stängd. Över 300 personer bidrog generöst med sina svar!


Samtalsträff – gör vilja hörd! (slutförd)
Vi har genomfört två digitala samtalsträffar för att tillsammans lyfta fram styrkor, svagheter och behov för utvecklingen på platsen där du bor.  Med vi menar vi att alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden har varit välkomna att delta. Samtalsträffarna genomfördes den 22/4 och den 26/4. kl 18-19.30 - två tillfällen men med samma agenda. Resultatet från träffarna har delats med de som deltog och ingår nu som värdefullt underlag i strategiarbetet framåt.


Presentation – vad tycker din granne? (slutförd)
Visst är du också nyfiken på vad andra tycker om platsen ni bor på? Den 6 maj kl. 16.30-17.30 bjöd vi in till ett digitalt möte där vi presenterade resultat från enkäten. Möjlighet fanns att reagera på innehållet genom live-mätning (Mentimeter). Alla som bor, lever och verkar i Gästrikebygden var välkomna att delta.


Workshops för att bearbeta inkomna synpunkter till ett strategiutkast (slutförd)
Vi har genomfört två workshops a 2h (10 och 11 maj) för representanter från ett antal utvalda aktörer från offentlig, privat och ideell sektor som vi bedömde har ett engagemang i och intresse för strategins innehåll och framtida genomföranden. Sammantaget var fler än 15 olika organisationer delaktiga i workshopsen -.vissa med flera deltagare per organisation.

 

Remissperiod 7 juni till 31 augusti - läs och tyck till! (slutförd)

Nu har vi ett remissutkast för den nya strategins inriktning som den som vill gärna får ha konstruktiva synpunkter på utifrån:

Svara gärna på ENKÄTEN eller skicka dina synpunkter till info@leadergastrikebygdenllu.se. Skriv gärna remissvar i ämnesraden och kom ihåg att skriva vem som är avsändare - är det du som privatperson eller en oragnisation som du företräder. Mejla senast den 31 augusti - gärna tidigare om du har möjlighet. Vi lovar att läsa alla inkomna synpunkter och beakta dem i färdigställandet av strategin.

 

Tidsplan för strategiarbetet fas 1
Planeringsfas jan- mars 2021
Insamling av idéer, behov och önskemål från områdets eldsjälar och aktörer april-maj
Remisstid där alla berörda får tycka till om förslag till swot, mål och insatsområden juni-augusti
Strategin bearbetas utifrån remisssvar och SJVs mall och handbok i september
Förslag till slutlig version tas upp på LAG-styrelsens möte 30 september
Strategin och ansökan om att bilda leaderområde skickas till SJV 15 oktober

 

Vilka leder strategiarbetet?
Det är Leader Gästrikebygden som driver strategiprocessen med finansiering från Region Gävleborg och EU:s Landsbygdsfond. Vi vill driva processen på ett öppet och inkluderande sätt där alla som vill får vara medskapare. Vi har anlitat hjälp från företaget Visionskontoret för att hålla ihop processen och skriva strategin tillsammans med oss. 

 

Kontakt:
Du kan när som helst under processen höra av dig med dina synpunkter genom att mejla till info@leadergastrikebygdenllu.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK