Nyhetsbrev nr 1 - Årsmöte, infoträffar & dax att söka Leaderpengar

  • Inbjudan till årsmöte med Leaderinfo och inspirationsföreläsning om besöksnäring.

    Inbjudan till årsmöte med Leaderinfo och inspirationsföreläsning om besöksnäring.


Premiär för vårt nyhetsbrev!

Du får det här nyhetsbrevet för att du själv anmält dig till det eller för att vi på Leaderkontoret lagt till dig på sändlistan. Avsändare är den ideella föreningen Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare i dina nätverk - vi vill att så många som möjligt ska känna till vår verksamhet och möjligheterna med Leader!


Årsmöte 25 april - info, inspiration och beslut

Föreningens allra första årsmöte hålls i Gruvstugan på Högbo bruk. Förutom årsmötesförhandlingar informerar vi om möjligheterna med Leader och Cecilia Hed Malmström håller en inspirationsföreläsning kring besöksnäring på landsbygden. Alla intresserade är välkomna att delta men bara medlemmar har rösträtt. Föranmälan senast 17/4. Förslag till styrelse förbereds av valberedningen, vill du kontakta dem så maila jenny.nylund@gavle.se. Mer info, handlingar och anmälningslänk finns på vår hemsida.


Dax att söka Leaderpengar

Vår Leaderförening är nu i skarpt läge och välkomnar ansökningar om Leaderfinansiering till lokalt ledda samarbetsprojekt som utvecklar vårt Leaderområde. De projekt som beviljas ska matcha vår Leaderstrategis insatsområden och målsättningar. Det innebär att projekten exempelvis kan handla om generationsväxling & kompetensutveckling, integration & social inkludering, besöksnäring, lokalproducerat eller fiskenäring. Projekten ska bidra till långsiktiga effekter i form av arbetstillfällen och stärkt lokal utvecklingskraft. Ett projekt kan beviljas 22tkr-900tkr beroende på projektets syfte och hur bred projektnyttan är. Ansökan görs i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem, men första steget  tar du genom kontakt med Leaderkontoret. Beslut om projektfinansiering kommer att fattas första gången den 16 maj och därefter löpande minst 4 ggr/år till och med år 2020 eller tills budgeten tar slut. Ansökningar som ska tas upp för beslut bör vara registrerade i ansökningssystemet 4 veckor innan beslutsdatum. Mer info finns på vår hemsida.
 

Informationsträffar om Leader

Vi bjuder in till infoträffar under våren där vi vill informera om att Leader finns, att vi nu tar emot ansökningar om projektfinansiering och hur man gör för att söka. För att kunna planera för sittplatser och fika vill vi att du föranmäler dig till infoträffarna. 

OBS! Vill du att vi kommer ut och informerar i något annat sammanhang (kanske när ni har by, bransch eller nätverksmöte) så hör gärna av er så ordnar vi det.


Har du frågor, idéer eller synpunkter så tveka inte att höra av dig till Leaderkontoret

Maila info@leadergastrikebygdenllu.se eller ring verksamhetsledare Theres Sundberg på tel 070-245 21 01

Leader Gästrikebygden LLU / Europeiska Unionen
www.leadergastrikebygdenllu.se