Skarven och sälens påverkan på det kustnära yrkesfisket är fokus i intervjun

Skarven och sälens påverkan på det kustnära yrkesfisket är fokus i intervjun

Yrkesfiskare intervjuas

Publicerad: 11/6, 2018

Skarvens och sälens inverkan på det småskaliga kustnära yrkesfisket är temat för intervjuerna. Det är också temat för det transationella samarbetsprojekt som Leader Gästrikebygden sen år 2017 ingår i tillsammans med totalt 14 partnerområden längst Östersjökusten i Sverige, Finland, Tyskland och Estland.

Intervjuerna är en delaktivitet i samarbetsprojektet där 20 licensierade yrkesfiskare i varje deltagande Leaderområde ska intervjuas med fokus på om och i så fall hur de upplever att säl och skarv påverkar deras yrkesfiske. Alla partners i projektet ska använda samma frågeunderlag vid intervjuerna för att resultaten ska vara möjligt att jämföra mellan olika områden. Frågorna är framtagna utifrån projektets syfte i samråd med LUKE som är ett naturresursinstitut med forskare och experter på bioekonomi i Finland. Intervjuerna genomförs i varje Leaderområde genom att en intervjuare åker ut till de utvalda yrkesfiskarna och ställer frågorna för att sen rapportera svaren till LUKE. LUKE ansvarar för att analysera intervjusvaren.

I vårt Leaderområde har vi valt ut 20 licensierade yrkesfiskare aktiva längs kuststräckan i vårt Leaderområde från Nordanstigs kommun i norr till Tierps kommun i söder. Eftersom det finns ett femtiotal licencierade yrkesfiskare så har ett urval gjorts för att få en god geografisk spridning i området. De utvalda yrkesfiskarna kommer att kontaktas av vår intervjuare för att boka in lämpligt tillfälle för intervju. Intervjuaren besöker sen yrkesfiskaren, intervjuar och rapporterar svaren till LUKE. Vi räknar med att intervjuerna ska hinna genomföras under sommaren 2018 och att analysen av intervjusvaren blir klart sent i höst.

Vi planerar för att inom ramen för projektet arrangera olika spridningsaktiviteter efter att resultaten från intervvjuerna blivit klara. När och i vilken form det blir återkommer vi till under hösten.

Här kan du läsa mer om samarbetsprojektet

Se alla nyheter »

Detta är ett Leaderprojekt som delfinansieras av EUs havs och fiskerifond.

Detta är ett Leaderprojekt som delfinansieras av EUs havs och fiskerifond.

Detta är ett Leaderprojekt som delfinansieras av EUs havs och fiskerifond.

Detta är ett Leaderprojekt som delfinansieras av EUs havs och fiskerifond.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK