Mosjön
I projektet ska en satsning göras på Mosjön som en resurs för fiske, vandring och annat rörligt friluftsliv i området. Mosjön ligger i utkanten av byn Åmot som sedan tidigare har erfarenheter av att arbeta med småskalig fisketurism och turister från när och fjärran. Målet är att göra Åmot mer attraktivt för boende och besökare som i sin tur stärker intäkter och möjliggör arbetstillfällen i bygdens service och företag.

I projektet ska mindre eldrivna trollingfiskebåtar köpas in som sen kan bokas av de som vill trollingfiska men som inte har egen båt. För den som har egen båt anläggs en ramp med kodlåst bom för enkel sjösättning. Det ska också iordningställas ett vindskydd med grillplats tillgängligt för alla förbipasserande. När investeringarna är på plats ska det tas fram broschyrer, sättas upp skyltar så att det är enkelt att hitta dit samt arrangeras en invigningsceremoni.

Projektledning och det mesta av det praktiska arbetet komemr att genomföras av ideellt engagerade medan projektadministration och ekonomi köps in från lokal aktör.


Var genomförs projektet: Vid Mosjön i Åmot, Ockelbo kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 - besöksnäring

Total budgeterad projektkostnad: 131 075kr

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av total finansiering, dock max 131 075kr. EUs andel av leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden

Medfinansiering: Ideellt nedlagd arbetstid i projektet.

Projektägare: Åmots fiskevårdsområdesförening

Hemsida: www.amot.nu

Kontaktperson: Lars Lerheim

Telefon: 070-5355758

E-post:amotsgarden@hotmail.com

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK