Leaderprojektet Insektslandet

Syftet med projektet är att skapa ett besöksmål för barn där de får ökat intresse och kunskap om insekter genom upptäckarglädje, lek och utforskande med alla sinnen. Ett bisyfte är skapa bättre levnadsförutsättningar för insekter.

Målet med projektet är att ha anlagt en naturstig med insektstematiska stationer samt perkering och rastplats. Anläggningen ska vara tillgänglighetsanpassad. Dessutom ska det ha etablerats samarbete med kommuner, skolor, förskolor och föreningar i området kopplat till det nya besöksmålet.

 

Var genomförs projektet: I Årsunda, Sandvikens kommun

När genomförs projektet: Startdatum den 11 juli 2018. Projektet har slutredovisats i oktober 2020.

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 besöksnäring

Total projektkostnad: 838 000 kr + ideellt arbetad tid.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 838 000 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideellt arbetad tid i projektet

Projektägare: Insektslandet ideell förening

Hemsida: www.insektslandet.se

Kontaktperson: projektledare Marita Grufvik

E-post: info@insektslandet.se

Telefon: 076-216 19 20

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK