Leaderprojektet Grönt Expo

Projektet ska starta ett forum för modern, miljösmart och hållbar livsstil med syftet att inspirera allmänheten till konsumtion och livsval som bidrar till hållbar utveckling samt att genom samverkan stärka lokala näringsidkare med miljöprofil.

Projektet ska starta en verksamhet som visar upp och säljer miljösmarta produkter och lösningar samt erbjuda en exponeringsyta där företag kan visa upp sina produkter och tjänster. Verksamheten ska bedrivas i en fastighet som också inrymmer befintlig konsthantverksförsäljning och ett café i anslutning till Wij Trädgårdar i Ockelbo, som sedan tidigare är ett etablerat besöksmål.

Målet med projektet är att bygga upp en verksamhet som kan drivas vidare efter projekttidens slut genom att locka besökare och kunder samt att skapa nätverk och försäljningsmöjligheter för miljöprofilerade företag.

Var genomförs projektet: I Ockelbo

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 3 besöksnäring

Total projektkostnad: 466 458 kr + ideellt arbetad tid

Beviljad Leaderfinansiering: 74,27 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 346 458 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Intäkter 120 000kr samt ideellt arbetad tid i projektet

Projektägare: Föreningen Konst och landskap

Hemsida: www.eko-torget.nu    

Kontaktperson: Yngve Gunnarsson

E-post: yngvemgunnarsson@gmail.com

Telefon: 070-3766062

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK