Fram för väg

Ett mål i Leaderstrategin är att ta fram resurseffektiva metoder för underhåll av lokalt samfällda vägar och det är bakgrunden till att detta projektet har startats.

Detta projekt fokuserar på underhåll av grusvägar vilket ofta är en viktig del av landsbygdens infrastruktur för alla oss som bor, besöker och driver verksamhet här. Inte sällen är grusvägarnas standard mycket dålig, ett problem som ökat de senaste åren till besvär för dem som åker på och med högre kostnader för de som ansvarar för vägarna.

Syftet med projektet är att förbättra underhåll på ett miljövänligt och kostnadseffekt sätt av det lågtrafikerade vägnätet. Mål för projektet är att vägföreningar och väghållare får kunskap om resurseffektiva metoder för långsiktigt underhåll av vägar. De uppmanas ta fram långsiktiga underhållsplaner utifrån den nyvunna kunskapen. De långsiktiga målen är bättre grusvägar som förvaltas av kompetenta vägföreningar, till nytta för alla som brukar vägarna.

Aktiviteter i projektet är att samla in och sammanställa viktig kunskap på området i en handbok som förankras med olika intressenter. Tre referensvägar i Leaderområdet ska väljas ut där aktörer i projektet tillsammans tar fram metoder, analyser, åtgärder för långsiktiga planer för underhåll av vägar som kan fungera som referensmaterial för andra vägföreningar. Workshops kommer att arrangeras där vägföreningar och andra intresserade från Leaderområdet bjuds in för att lära och diskutera på temat med handboken och referensvägarna som grund.

Samarbetspartners och kunskapskällor som beskrivs i projektet är de ideella vägföreningar som förvaltar grusvägar, Högbo bruk AB, stora markägare som Mellanskog och Svenska kyrkan, Skogforsk, Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV) mfl.


Var genomförs projektet: i Leaderområdet

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 5 - miljösmart samhällsutveckling

Total budgeterad projektkostnad: 736 892 kr

Beviljad Leaderfinansiering: 95,68% av total finansiering, dock max 705 067 kr. EUs andel av leaderfinansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Medfinansiering med arbetstid från Högbo bruk AB samt ideell arbetstid från projektdeltagare.

Projektägare: Skogsstyrelsen (Gävleborgsdistriktet)

Hemsida: uppdateras inom kort

Kontaktperson: Fredrik Jonsson

Telefon: 026-23 51 02

E-post: fredrik.jonsson@skogsstyrelsen.se

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Har du vidare funderingar kring hur cookies används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga