Leaderprojektet #forsbackabruk

Syftet med projektet #forsbackabruk är att utveckla platsen till ett attraktivt besöksmål med den genuina bruksmiljön som bas. Att levandegöra bruket och tillsammans med barn och ungdomar skapa aktiviteter inom kultur, kreativt skapande och digital teknik. Med respekt för platsen berätta historien och skapa nya berättelser som attraherar besökare att uppleva Forsbacka bruk.

Projektet ägs av Stiftelsen Forsbacka bruk och genomförs i samarbete med lokala föreningar och företag på orten samt Gävle kommun.

Aktiviteter som ingår i projektet är att tillsammans med barn och ungdomar utveckla och testa nya upplevelser. Ta fram grafisk profil och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser. Genom pop-up verksamhet testa olika idéer för att skapa en service och ett utbud som gör det intressant för aktiva familjer att upptäcka mer om Forsbacka bruk.

Målet med projektet är att göra bruket mer tillgängligt och attraktivt att besöka för målgruppen barn och unga.

Var genomförs projektet:
Forsbacka bruk, Gävle kommun

Koppling till Leaderstrategin:
Insatsområde - 3 Besöksnäring

Total projektbudget:
839 208 kr + ideellt arbetad tid

EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden

Medfinansiering:

51 000 kr privata resurser + ideellt arbetad tid

Projektägare:
Stiftelsen Forsbacka bruk

Hemsida:
forsbackabruk.se

Instagram:
@forsbackabruk


Facebooksida:
https://www.facebook.com/Forsbackabruk

 

Kontaktpersoner:

Projektägarrepresentant: Helene Börjesson

E-post: helene.borjesson@gavle.se

Telefon: 070 - 084 84 64

 

Projektledare: Maria Eriksson

E-post: b.m.eriksson@gmail.com

Telefon: uppdateras

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK