Leaderprojektet Förädlingsmakapären

Projektet ska vara en katalysator för att få igång och stötta ortsbaserat utvecklingsarbete som engagerar invånarna på orterna som berörs. Projektet ska aktivt jobba för att få med olika målgrupper i arbetet och inte bara samma individer som alltid brukar engagera sig i ortens nätverk och utvecklingsarbete.

Genom workshops ska utvecklingsplaner tas fram av och för de orter som ansluter sig. De ortsgrupper som tar fram en plan ska därefter få stöttning att genomföra den i syfte att skapa lokal utveckling i form av fler engagerade, nya arbetstillfällen, nätverk och verksamheter utifrån vad ortsborna själva prioriterar att satsa på.

Projektet genomförs som två delprojekt i samverkan mellan Gästrikebygdens och Hälsingebygdens leaderområde där metod, styrgrupp och bemanning i syfte att skapa lärande och utbyte över landskapsgränsserna.

Var genomförs projektet: I hela Gästrikebygdens leaderområde och i Hälsinglands (samarbetsprojekt)

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 2 Integration och social inkludering

Total projektkostnad: 887 035 kr + ideellt arbete (budget för Hälsingebygdens del tillkommer)

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 887 035 kr. EUs andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet motsvarande ca 900 000kr

Projektägare: Hela Sverige Ska Leva Gävleborg

Hemsida: https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/foeraedlings-mackapaeren/

Kontaktperson: Helena Näslund

E-posthelena.naslund@helasverige.se

Telefon: 070-281 42 92 

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK