Leaderprojektet Fiskevård i Nedre Dalälven

Projektet ska bidra till att fler fiskevårdande insatser i Nedre Dalälven kommer igång för att på sikt återställa områdets naturliga fiskbiotop och därmed öka dess attraktivitet. Detta ska uppnås genom att skapa en webbportal, bygga nätverk mellan fiskets olika intressenter samt öka deras kunskap om fiskevård. Projektet ska samverka med de större miljö och fiskrelaterade projekt som Länsstyrelserna driver i området.

Var genomförs projektet: Kommunerna längs med nedre Dalälven

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6: Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 900 000kr + ideella resurser

Beviljad Leaderfinansiering: 100 % av stödberättigade kostnader i projektet men max 900 000kr. EU-andelen av projektets finansiering kommer från Havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid

Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening

Kontaktperson: Henrik Tomke

E-post: henrik(at)nedredalavlen.se

Telefon: 070-749 70 71

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK