Finansiärer

Vår Leaderverksamhet (Leaderkontorets verksamhet och de Leaderpengar som LAG beviljar till projekt) bekostas av offentliga medel. Dessa kommer via svenska staten, EU:s Landsbygds-, Social-, Regional- och Havs & Fiskerifond, Region Gävleborg, Gästriklands kommuner samt de kommuner som tillhör våra grannleaderområden Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingland. De sistnämnda berörs enbart av strategins insatsområde 6: Konkurrenskraftig fiskenäring. Vår totala offentligfinansierade programbudget är 46 mkr.

Förutom de beviljade Leaderpengarna ska projekten själva medfinansiera med insatser från den privata och ideella sektorn. Den medfinansieringen kan bestå av pengar eller värderingsbara resurser som ideell tid eller sponsring från allmänhet, föreningar och företag. Vi räknar med att projekten själva medfinansierar med ca 30 mkr.

Beräknat totalt projektvärde för programperioden är 76 mkr.

Finansiärer

Vår Leaderverksamhet (Leaderkontorets verksamhet och de Leaderpengar som LAG beviljar till projekt) bekostas av offentliga medel. Dessa kommer via svenska staten, EU:s Landsbygds-, Social-, Regional- och Havs & Fiskerifond, Region Gävleborg, Gästriklands kommuner samt de kommuner som tillhör våra grannleaderområden Nedre Dalälven och Utveckling Hälsingland. De sistnämnda berörs enbart av strategins insatsområde 6: Konkurrenskraftig fiskenäring. Vår totala offentligfinansierade programbudget är 46 mkr.

Förutom de beviljade Leaderpengarna ska projekten själva medfinansiera med insatser från den privata och ideella sektorn. Den medfinansieringen kan bestå av pengar eller värderingsbara resurser som ideell tid eller sponsring från allmänhet, föreningar och företag. Vi räknar med att projekten själva medfinansierar med ca 30 mkr.

Beräknat totalt projektvärde för programperioden är 76 mkr.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK