Leaderprojektet Ekologisk äppelodling i Ockelbo

Detta är ett projektstöd till företag som ska öka lokalproduktionen i området genom att börja odla ekologiska äpplen som efter avslutat projekt ska kunna säljas som frukt och förädlade livsmedel i och omkring Ockelbo. Äppelodlingen ska färdigställas samt utustas med bevattningssystem och viltskydd. Projektet skapar förutsättningar för nya lokala produkter. Samarbeten kommer att finnas med flera andra aktörer i området. Verksamheten startade 2019.

Var genomförs projektet: I Ockelbo kommun

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 4 Lokalproducerat

Total projektkostnad: 433 390 kr. Projektet har slutredovisats i december 2020.

Beviljad Leaderfinansiering: 40% av stödberättigade kostnader i projektet men max 173 356 kr. EU-andelen av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Medfinansiering: Privat medfinansiering 60%

Projektägare: Torbjörn Nyholm enskild firma

Kontaktpersoner: Torbjörn och Sara Nyholm

Hemsida: nyholmslantgard.se

E-post: info@nyholmslantgård.se

Telefon: 070-310 96 77

Senaste nytt om projektet

Kuxabaldet publicerade en artikel och omslagssida om Nyholms lantgård v 36 2022, fin PR för projektet!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK