Kustfiskarelyftet

Kustfiskarelyftet

Projektet Kustfiskarelyftet vill säkra en framtid för det småskaliga kustnära yrkesfisket genom bland annat satsning på generationsväxling.

Grönt Expo

Grönt Expo

Projektet Grönt Expo startar en ny verksamhet i Ockelbo som inspirerar till hållbar konsumtion och visar upp smarta miljövänliga produkter från olika företag.

Kanot i Hoo

Kanot i Hoo

Projektet Kanot i Hoo ordnar med kanoter och paddlingsrutter så att alla som vill kan paddla i vackra Hoån med omnejd.

Förädlingsmakapären

Förädlingsmakapären

Projektet Förädlingsmakapären vill samla kraften hos de som bor och verkar på olika platser på landsbygden i Gävleborgs län. Målet är att lokala utvecklingsplaner tas fram och förverkligas.

Mosjön

Mosjön

Projektet Mosjön vill göra sjön utanför Åmot tillgänglig för rörligt friluftsliv. Här kommer du kunna grilla i vindskydd, lägga i din egen båt eller hyra en eldriven trollingbåt för fisketurer på sjön.

Säl & Skarv

Säl & Skarv

Projektet Säl & skarv är ett samarbete runt Östersjön med 16 partners. Målet är att få en samlad bild av sälens och skarvens ekonomiska effekter på det småskaliga kustnära fisket.

Trivsel och laddning på Hea

Trivsel och laddning på Hea

Projektet Trivsel och laddning på Hea har ordnat med laddningsstolpar för elbilar samt en utomhusrelax med bastu/grillkåta och vedeldad badtunna vid Hedenstugan i Hamrånge.

SLUSS - sälsäkra fällor

SLUSS - sälsäkra fällor

Projektet SLUSS ska testa sälsäkra fällor som dessutom bara fångar fiskar av rätt storlek. Målet är att få ett hållbart småskaligt kustfiske.

iKEF Högbo

iKEF Högbo

Projektet iKEF Högbo erbjuder utrikesfödda arbetslösa kompetensutveckling, yrkespraktik och nya nätverk på Högbo bruk med fokus på lokalproducerat. Målet är att deltagarna ska få jobb efter avslutat projekt.

Pilgrim - karta & kontaktnät

Pilgrim - karta & kontaktnät

Projektet Pilgrim - karta & kontaktnät ska utveckla digitala kartor, god service och entreprenörssamarbeten längs Helgonleden för att främja natur- och kulturturismen i området.

Besöks & affärsytor i Axmarbruk

Besöks & affärsytor i Axmarbruk

Projektet Besöks- & affärsytor i Axmarbruk vill omvandla en befintlig byggnad intill den vackra slottsparken till café och butik för att göra områden än mer attraktivt för besökare.

Naturupplevelser i Gästrikland

Naturupplevelser i Gästrikland

Projektet Naturupplevelser i Gästrikland ska göra naturupplevelser mer tillgängliga och lockande för både lokalbefolkning och besökare.

Åsas ost

Åsas ost

Projektet Åsas ost ska iordningställa ett gårdsysteri i Storvik som lägger grunden för nya lokala produkter och arbetstillfällen.

Förstudie Turistboende i Ockelbo

Förstudie Turistboende i Ockelbo

Förstudien Turistboende i Ockelbo ska undersöka om och hur det är möjligt att etablera en större boendeanläggning för turister på orten.

Fiskevård i Nedre Dalälven

Fiskevård i Nedre Dalälven

Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven ska genom utbildningsinsatser, nätverksbyggande och samordning bidra till fler och bättre fiskevårdsinsatser i älven.

Mjölkbutiken i Storvik

Mjölkbutiken i Storvik

Projektet Mjölkbutiken i Storvik erbjuder konsumenter ett nytänkande sätt att köpa mjölk på och även en annorlunda mjölkprodukt från Fjällkon Josefine!

Hammarbykvarnen

Hammarbykvarnen

Projektet Hammarbykvarnen utvecklar en mötesplats och aktivitetslokal i Gästrike-Hammarby med ett funktionellt kök och ljusinsläpp på övervåningen till nytta för boende och besökare.


Beviljade projekt

För att nå målen i vårt leaderområdes utvecklingsstrategi så beviljar vi finansiering till olika projekt. Gemensamt för alla projekt som beviljas är att de har en koppling till strategin, drivs i vårt geografiska område och bygger på lokala initiativ.

De beviljade projekten är sorterade under de sex instasområdena som finns i vår utvecklingsstrategi där varje projekt har sin egen flik. Vill du veta mer om projektet så hör gärna av dig direkt till projektens kontaktperson.

I maj 2016 började leaderföreningens styrelse (LAG) besluta om finansiering till projektansökningar och kommer fortsätta med det tills budgeten är slut, dock senast 2020. Eftersom varje projektbeslut som LAG fattat ska godkännas av Jordbruksverket innan projektet får startbesked så väljer vi att skriva om projekten på hemsidan först när det är klart.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK