Beslutsprocess

Projektansökningar som tas upp till beslut av leaderföreningens styrelse har först handlagts av leaderkontoret, sökande har också erbjudits att muntligen presentera sitt projekt för en beredningsgrupp.

Leaderföreningens styrelse avgör vilka projekt som ska prioriteras för finansiering utifrån en särskild poängmall. Varje insatsområde/fond i vår utvecklingsstrategi har en egen poängmall. Maxpoäng är 500p och det finns en fastställd avslagsnivå som för närvarande är 150/200p. De projekt som klarar avslagsnivån ska prioriteras under förutsättning att det finns tillräckligt mycket pengar kvar i vår budget. Om pengarna inte räcker till blir det konkurrens utifrån poäng mellan projekt i samma beslutsomgång. Projekt som inte uppnår avslagsnivån blir avslagna. Här kan du läsa mer om insatsområden och poängmallar.

När leaderstyrelsen har beslutat om prioritering får sökande meddelande om resultatet. De projekt som prioriterats skickas vidare till Jordbruksverket som granskar och fastställer beslutet. Enligt Jordbruksverkets riktlinjer har de upp till 90 dagar på sig för att fastställa beslut, men det kan periodvis ta längre tid än så. När beslutet är fattat skickar de ut detta skriftligen till sökanden Godkända projekt kan få stöd för projektets kostnader som uppstått från och med det datum då ansökan registrerats i e-tjänsten, men att starta upp projektet innan Jordbruksverket fastställt beslutet är helt på sökandens egen risk.

De som får sitt projekt beviljat kommer att bjudas in till startmöte och projektskola. På startmötet går vi igenom regelverk och lägger upp en plan för uppföljning och redovisning för ert projekt. Projektskolan syftar till att stärka er kompetens inom projekt samt bredda nätverk och bygga samarbeten med andra pågående projekt.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK