Beslut om Leaderfinansiering

Projektansökningar som tas upp till beslut av Leaderföreningens styrelse/LAG har först fått sin ansökan handlagd av Leaderkontoret, sökande har också erbjudits att muntligen presentera sitt projekt för en beredningsgrupp.

Leaderföreningens styrelse/LAG avgör vilka projekt som ska prioriteras för Leaderfinansiering utifrån en särskild poängmall. Varje insatsområde/fond i vår strategi har en egen poängmall. Maxpoäng är 500p och det finns en fastställd avslagsnivå som för närvarande är 150/200p.De projekt som klarar avslagsnivån ska prioriteras under förutsättning att det finns tillräckligt mycket pengar kvar i vår budget. Om pengarna inte räcker till blir det konkurrens utifrån poäng mellan projekt i samma beslutsomgång. Projekt som inte uppnår avslagsnivån blir avslagna. Här kan du läsa mer om insatsområden och poängmallar.

När Leaderstyrelsen/LAGs har poängsatt ansökan får sökande meddelande om resultatet. De projekt som beviljats skickas vidare till Jordbruksverket som granskar och fastställer beslutet. Enligt Jordbruksverkets riktlinjer har de upp till 90 dagar på sig för att fastställa beslut. När beslutet är fattat skcikar de ut detta skriftligen till sökanden Godkända projekt kan få stöd för projektets kostnader som uppstått från och med det datum då ansökan registrerats i ansökningsystemet, men att starta upp projektet innan Jordbruksverket fastställt beslutet är helt på sökandens egen risk.

De som får sitt projekt beviljat kommer att bjudas in till startmöte och projektskola. På startmötet går vi igenom regelverk och lägger upp en plan för uppföljning och redovisning för ert projekt. Projektskolan syftar till att stärka er kompetens inom projekt samt bredda nätverk och bygga samarbeten med andra pågående projekt.

Så fattas beslut om Leaderpengarna

LAG fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas utifrån en särskild poängsättningsmall. Om ert projekt får kommer över mallens avslagsnivå så beviljas projektet under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar kvar i vår budget. Om det är ont om pengar blir det konkurrens utifrån poäng mellan projekt i samma beslutsomgång. När beslutet är fattat får ni meddelande om det. Om LAG beviljat ert projekt så ska deras beslut granskas och fastställas av Jordbruksverket. När det är klart får ni ut ett formellt skriftligt beslut om stöd och kan starta ert projekt.

LAGs poängbedömningsmallar för beslut

Datum för LAGs beslutsmöten

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK