Andra finansiärer

Ibland kanske inte Leader Gästrikebygden är rätt finansiär för det du vill göra. Eller så kanske du behöver söka finansiering från flera olika ställen. Här nedan listar vi förslag på olika finansiärer som kanske kan vara lämpliga för genomförande av din projektidé.

Om du har tips på fler finansiärer som vi inte tänkt på så tipsa oss gärna så lägger vi till dem!


Andra Leaderområden
Om ditt projekt ska genomföras helt eller delvis på en plats utanför Gästrikebygdens geografiska leaderområde så kan du behöva söka stöd från det leaderområde som berörs. Våra tre närmsta grannar är:
Utveckling Hälsingebygden
Leader Nedre Dalälven
Dalälvarnas utvecklingsområde
Lista över Sveriges alla Leaderområden 2014-2020


Landsbygdsprogrammet
Detta nationella program med EU-finansiering från Landsbygdsfonden förvaltas i vårt län av Länsstyrelsen Gävleborg. Det finns stöd till både företag och projekt för landsbygdsutveckling under programperioden 2014-2020.
Läs mer om vilka stödformer som finns på deras hemsida lansstyrelsen.se/Gavleborg

Havs- och fiskeriprogrammet
Detta nationella program med EU-finansiering från Havs- och fiskerifonden hanteras i vårt län dels av Jordbruksverket och dels av Länsstyrelsen Gävleborg. Det finns stöd till både företag och projekt för utvecklingsinsatser för fisket under programperioden 2014-2020.
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket.se


Socialfonden
Detta nationella program med EU-finansiering från Socialfonden förvaltas i vårt län av ESF. Det finns stöd till projekt för att få fler människor in på arbetsmarknaden och för att stärka kompetensen hos de som redan har ett jobb. Gästrikland ingår i regionen Norra Mellansverige.
Läs mer på deras hemsida esf.se

 

Tillväxtverket
Tillväxtverket har olika typer av stöd för företags- och näringslivsutveckling. De hanterar också EU-finansiering från Regionalfonden. Gästrikland ingår i regionen Norra Mellansverige.
Läs mer på deras hemsida: tillvaxtverket.se


Bidrag till byggnadsvård
Länsstyrelsen kan bevilja statligt bidrag till vård av kulturhistoriskt viktiga byggnader i länet.
Läs mer på deras hemsida lansstyrelsen.se/gavleborg

 

Bidrag till fiskevård
Länsstyrelsen kan bevilja staligt stöd till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där fisket är fritt för allmänheten, eller åtgärder som syftar till att bevara hotade stammar och arter för att därmed främja den biologiska mångfalden.
Läs mer på deras hemsida lansstyrelsen.se/gavleborg

 

Region Gävleborg
Regionen kan ge olika typer av stöd till personer, föreningar och företag för verksamheter, aktiviteter och utvecklingsinsatser.
Läs mer på deras hemsida om bidrag, priser och stipendier regiongavleborg.se
Läs mer på deras hemsida om företags och projektstöd för regional utveckling regiongavleborg.se

 

Sparbanksstiftelsen Nya
Kan ge stöd projekt inom näringsliv och kultursektorn samt forskning med "sparandeprofil". Vid beslut prioriteras projektets samhällsnytta och sociala profil.
Läs mer på deras hemsida sparbanksstiftelsennya.se

 

Lars Bucans stiftelse
Kan ge stöd för att främja kulturen i Sandvikens kommun.
Läs mer på deras hemsida larsbucan.se

 

Göransonska stiftelsen
Kan ge stöd till privatpersoner och föreningar i Sandvikens kommun.
Läs mer på deras hemsida goranssonska.com


Gästriklandsfonden
Kan ge stöd till konstnärlig och annan kulturell verksamhet, olika former av dokumentation i kulturella sammanhang, samt främja verksamheten som syftar till att bevara gamla byggnader och anläggningar mm inom Gästrikland.
Läs mer på deras hemsida gastriklandsfonden.se

 

LONA
Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen
Läs mer på deras hemsida lansstyrelsen.se/Gavleborg

 

Klimatklivet
Adminstreras av Naturvårdsverket och kan ge investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå
Läs mer på deras hemsida naturvardsverket.se/klimatklivet

 

Idrottsförbundet
Idrottsförbundet kan ge olika typer av stöd till idrottsföreningars verksamhet och utvecklingsprojekt.
Läs mer på deras hemsida: rf.se/gavleborg


Allmänna arvsfonden
Arvsfonden kan ge stöd till utvecklingsprojekt i Sverige som bidrar till en bättre verklighet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Läs mer på deras hemsida arvsfonden.se

Vinnova
Är Sveriges innovationsmyndighet. De kan ge stöd till projekt för forskning och innovation.
Läs mer på deras hemsida vinnova.se

 

Företagsutveckling - stöd för dig som vill starta och driva företag
I vårt område finns det flera olika organisationer som på olika sätt kan bidra i processen att starta, driva och utveckla företag. Läs mer om dem på deras hemsidor.

ALMI

Movexum

Nyföretagarcentrum

Drivhuset

Coompanion

Ung Företagsamhet


Gästrikekommunernas allmänna förenings- och projektstöd:

Gävle kommun (Gävle kommun har oxå en särskild ytterområdessatsning 2017-19, hemsida på G)

Ockelbo kommun

Sandviken kommun

Hofors kommun

 

Studieförbunden
Det finns flera olika studieförbund som kan vara resurser på olika sätt för dig som vill utveckla dig själv och andra, exempelvis har de ofta lokaler, kontakter och utbildningar som kan vara till nytta i olika sammanhang. Läs mer på deras hemsidor.

Bilda

ABF

Medborgarskolan

Studiefrämjandet

Studieförbundet Vuxenskolan

NBV

Sensus

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK